PREMIER MORAWIECKI PRZEDSTAWIł TARCZę ANTYINFLACYJNą. BęDZIE NIżSZY VAT NA PRąD I GAZ, A CENA PALIW MA SPAść NAWET O 30 GROSZY

© Provided by Spider's Web podwyżka cen prądu Tarcza antyinflacyjna potwierdzona. Niższa będzie akcyza, VAT na prąd oraz gaz. W ramach tarczy stawka podatku VAT na energię elektryczną ma zostać obniżona z 23 na 5%. Stawka podatku VAT na gaz – nawet do 8%. Premier Morawiecki zapowiedział też spadek cen benzyny nawet do 30 groszy. Brak zmian w zakresie cen żywności ma wyrów...

Source: