PRACODAWCY BęDą MOGLI ZMUSIć PRACOWNIKóW DO SZCZEPIEń. INSPEKCJA PRACY PRZYZNAJE, żE ZATRUDNIAJąCY NIE MOGą BYć ZA TO KARANI

© Provided by Spider's Web pracodawcy moga zmusic pracownikow do szczepien Nadal nie wiadomo, czy pracodawcy będą mieli możliwość weryfikacji szczepień u swoich pracowników. Okazuje się jednak, że przedsiębiorcy mają w ręku znacznie potężniejszą broń. Wszystko wskazuje na to, że pracodawcy mogą zmusić pracowników do szczepień – wprawdzie nie w zgodzie z prawem, ale...

Source: