POLACY NA POTęGę KUPUJą NIERUCHOMOśCI ZA GOTóWKę W CELACH INWESTYCYJNYCH. RZąD JEDNAK NIE SPIESZY SIę Z REGULACJą RYNKU

© Provided by Spider's Web polacy kupuja nieruchomosci za gotowke Polacy nie tylko ruszyli na zakup nieruchomości, ale jak się okazuje – w ogromnym stopniu kupują je za własne środki. Nie ma żadnych wątpliwości, że w dużym stopniu są to zakupy inwestycyjne. Tymczasem rządzący nadal nie zdecydowali się na przedstawienie swoich propozycji dotyczących ograniczenia zakupu ni...

Source: