KIEROWCA MA OBOWIąZEK PRZEWIDYWANIA ZDARZEń NA DRODZE. TAKżE W TRAKCIE EGZAMINU NA PRAWO JAZDY

© Provided by Spider's Web obowiązek przewidywania zdarzeń na drodze Pewien zdający egzamin na prawo jazdy odwołał się do sądu od negatywnego wyniku. Sprawa zaszła aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten oddalił skargę kasacyjną, przychylając się do argumentacji decyzji podjętych we wcześniejszych instancjach. Wniosek? Kierowca ma obowiązek przewidywania zdarzeń n...

Source: