PORUSZAJąCE SłOWA BYłEJ żONY KAMILA DURCZOKA: BYłOBY HIPOKRYZJą...

© Kapif Moja relacja z Kamilem była skomplikowana” - powiedziała Dufek dziennikarzom se.pl. Marianna Dufek przez ponad 20 lat była żoną Kamila Durczoka. Dziennikarz mógł liczyć na jej wsparcie nawet wtedy, kiedy ich drogi się rozeszły. Teraz była żona Kamila Durczoka otwarcie przyznała, że jego śmierć bardzo nią wstrząsnęła. Czy to ...

Source: