ZMIENIą SIę ZASADY PODPISYWANIA SPRAWOZDAń I DOTYCZąCE KONTROLI PANA

© ShutterStock Zmiana dotyczy podpisów przez zarząd firmy. Jeden członek zarządu będzie mógł podpisać sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności, jeżeli od pozostałych uzyska stosowne oświadczenia. Kontrole Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego staną się co do zasady zdalneTakie zmiany przewiduje nowelizacja z 14 października 2021 r. ustawy o rachunkowości ora...

Source: