WYNAGRODZENIE W SAMORZąDACH ZAWODOWYCH JEST OPODATKOWANE PIT

© ShutterStock Chodziło o zryczałtowane wynagrodzenie (2500 zł brutto), które skarbnik otrzymywał co miesiąc na podstawie uchwały samorządu zawodowego Ryczałt wypłacany co miesiąc skarbnikowi okręgowej izby radców prawnych trzeba pomniejszyć o zaliczkę na podatek dochodowy. Nie jest to dieta ani zwrot kosztów za wykonywanie obowiązków społecznych lub obywatelskich – ...

Source: