W KOńCU PRZYZWOITE DANE Z PORODóWEK, ALE JEDEN BOCIAN WIOSNY NIE CZYNI. PRZYSZłOść JEST NIEUBłAGANA

Pełny ekran SLAJD 1/4 © RENATA DĄBROWSKA Oddział położniczy ...

Source: