Są WYNIKI PGNIG ZA III KW. 2021 ROKU. WYDOBYCIE NAPęDZA ZYSK

Przychody segmentu Poszukiwanie i Wydobycie po pierwszych trzech kwartałach 2021 r. wyniosły 7,03 mld zł i były wyższe niż przed rokiem o 128 proc. © Fratria Zdjęcie ilustracyjne Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odnotowało 666 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 116 mln zł zysku rok wcześn...

Source: