RZąD WPROWADZA DODATEK OSłONOWY. KTO BęDZIE MóGł Z NIEGO SKORZYSTAć? ILE WYNIESIE?

Pełny ekran SLAJD 1/3 © Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta Premier RP Mateusz Morawiecki podczas konfer...

Source: