PRZEPISY NIE PRZEWIDUJą KARANIA PRACODAWCóW ZA PRZYMUSZANIE DO SZCZEPIEń

© Leszek Szymański tabliczka Przepisy nie przewidują karania pracodawców za przymuszanie pracowników do szczepień; w przypadku stwierdzenia takich sytuacji inspektorzy pracy poprzestają na działaniach informacyjnych - przekazał PAP Główny Inspektorat Pracy.Rzecznik Głównego Inspektoratu Pracy Juliusz Głuski-Schimmer poinformował, że skargi trafiające do Okręgowych Inspek...

Source: