MNOżąCE SIę ZAWIłOśCI W OBROCIE ZIEMIą ROLNą

© dziennik.pl Uprawiać nie trzeba, ale sprzedać nie można. Zmiana przeznaczenia gruntu na inny cel uwalnia co prawda od konieczności uprawy, ale ograniczenia przy sprzedaży pozostają takie same, jak dla ziemi rolnej.Liczne nowelizacje ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1655 ze zm.; dalej u.k.u.r.) rodzą wiele pytań związanych z obrotem ziemią rol...

Source: