HUTEK: ODCHODZENIE OD WęGLA TO POWAżNY BłąD!

Bogusław Hutek: Polska powinna w większym stopniu interesować się inwestycjami w dostępne obecnie czyste technologie węglowe. Gdyby "na technologie wychwytu i składowania lub utylizacji dwutlenku węgla CCS/CCU przeznaczyć środki proporcjonalne do tego, co wydajemy na OZE" - pozwoliłyby one spalać węgiel niemal bezemisyjnie © solidarnoscgornicza.org.pl Bogusław Hutek, przewod...

Source: